pianotangenter

Att börja spela piano är nog något som lockar många. Att kunna kompa när någon sjunger eller spela fantastiska verk på detta anrika instrument. Ofta låter man bli i tron att det är svårare än vad det i själva verket är.

Det finns inget vedertaget sätt att börja. En del börjar spela piano genom att göra enkla spelövningar, andra börjar med skalor och andra lär sig först några ackord. Det bästa och mest stimulerande är att omväxlingsvis varva dessa tre metoder. I slutändan sammanfaller de alla hur som helst.

Det finns också appar och dataprogram där man kan lära sig att spela piano, tips på pianomusik att lyssna på och en hel del andra tips och övnningar.

Lär dig tangenterna

Det mest grundläggande av allt är vilken ton som hör ihop med respektive pianotangent.
pianotangenter

På bilden ovan är sju toner utsatta (tonerna för de svarta tangenterna är inte utskrivna). Den fullständiga uppsättningen toner är enligt följande:
C – ciss – D – diss – E – F – fiss – G – giss – A – ass – B.

 

lära sig läsa noter

Att lära sig noter är relativt enkelt. Däremot är det givetvis inte fullt så enkelt att spela efter noter. Skillnaden mellan att läsa noter och spela efter noter är att i det senare fallet måste du göra båda delarna – samtidigt. Men … har du väl lärt dig läsa noter har du verktyget som behövs och du kommer succesivt utveckla din förmåga att även spela piano efter noter.
>

Spela piano med ackord och skalor<h/2>

Att lära sig ackord och skalor är nästa steg för att gå vidare i ditt pianospel. Ackord och skalor är fundamentala vare sig du spelar efter noter eller improviserar. I första fallet hjälper dig kännedom om ackord och skalor att veta vilken tonart du spelar i och när du improviserar kommer det underlätta enormt ifall du vet vilka ackord och skalor som med fördel kan kombineras.